2017. szeptember 2. Kiskunfélegyháza
Kezdőlap » Házirend

Házirend

;

A Nyeregszemle lovasa a Lovasfalu teljes jogú tagja:

·        lovának érvényes lóútlevele van

·        saját felelősségére vesz részt a rendezvényen. A tizennyolc év alatti fiatalok részvétele csak szülői felügyelettel megengedett, melyhez a szülők előzetes pár soros írásbeli hozzájárulása szükséges, amit az info@nyeregszemle.hu címre küldhetnek el.

·        a rendezvényre való érkezését úgy számolja ki, hogy a Nyeregszemle első napját (július 15. péntek) megelőzően (tehát július 14-én csütörtökön) a helyszínen tartózkodjon. Ellenkező esetben elszállásolása akadályokba ütközhet, illetve lemarad az első, fontos információkat tartalmazó megbeszélésről.

·        a rendezvény ideje alatt részt vehet az esti megbeszéléseken.

·        a rendezvénnyel kapcsolatos hozzászólásait, javaslatait az esti megbeszéléseken a szervezőkkel – kulturáltan – megoszthatja.

·        betartja az együttélés általános szabályait, “az ember személyes szabadsága addig tart, amíg azzal másokét nem korlátozza.” Különösen akkor, mikor mások pihennének.

·        tartózkodik a helyszínhez, a rendezvényhez nem illő, megbotránkoztató, közerkölcsöt sértő megjelenéstől és viselkedéstől.

·        részt vesz a pénteki főpróbán, a szombati ünnepségen és a vasárnapi búcsúzáson.

·        az ünnepségeket kirívó viselkedésével, hangoskodással, vagy egyéb módon (pl. mobiltelefon) nem zavarja.

·        részt vesz/vehet a Nyeregszemle Engedelmességi és Ügyességi Terepversenyen.

·        alkoholos befolyásoltság alatt nem ül lóra, ez szigorúan tilos és életveszélyes! Az ilyen eset a rendezvényről történő azonnali kizárást vonja maga után!

·        kizárólag az arra kijelölt helyen dohányzik.

·        keletkezett szemetét az arra kijelölt tárolóban helyezi el.

·        az egyes területekre vonatkozó kötelező jellegű jármódokat betartja és betartatja. (Lovasfalu, szervízutak: lépés, lassú ügetés. Vágta jármódban közlekedni kizárólag a bemelegítőpályán és az Arénában megengedett.)

·        az általa esetlegesen okozott kárért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint tartozik felelősséggel.

·        csapatvezetőként szavatolja, hogy a rendezvény teljes ideje alatt az általa képviselt csapatért személyében is felelősséget vállal.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN

·        A Nyeregszemle lovasai csak a számukra kijelölt területeken közlekedhetnek lovukkal.

·        A rendezvény területén kijelölt lovas útvonalakon a kötelező jármód a lépés, vagy lassú ügetés, vágta jármódban kizárólag a pályákon, a feltüntetett "lovardai rend" szerint szabad közlekedni.

 

LOVARDAI REND A PÁLYÁIN

 

·        A pályára történő belépés (fedett lovarda esetén az ajtó kinyitása) előtt a bejönni szándékozó lovas "Helyet kérek!" kiáltással jelzi szándékát a bennt lévőknek, ez a lovardai rend alapja. A bennt tartózkodó lovas "Bejönni!" vagy "Tessék!" válasza után léphet be biztonságosan a pályára. A lovarda elhagyásakor ugyanígy kell eljárni. Tehát jelezni kell a pályán kívül lévőknek, hogy hagyják szabadon az utat.

·        A felüléshez, leszálláshoz, heveder meghúzásához, illetve bármilyen célú megálláshoz a kör közepe, illetve a pálya középvonala az ideális hely. Még akkor is, ha csak "egy perc, amíg meghúzom a hevedert".

·        Az előttünk/mellettünk haladó lótól biztonságos, legalább egy lóhossznyi (2-2,5 méteres) távolságot célszerű tartani.

·        A lépésben lovagló, vagy pihenő lovasok a gyorsabb jármódokban közlekedők számára hagyják szabadon a járást. A lépés vagy megállítás a második patanyomon (belső körön) történjen!

·        Az egész lovardában lovaglóknak elsőbbségük van a nagykörön lovaglókkal szemben. Ez akkor is így van, ha mindkét kézen mindkét irányban lovagolnak.

·        Ha egy időben mindkét kézen folyik a lovardai munka, balra kell kitérni a szembejövő elől (a jobb kezek találkoznak).

·        A járás a bal kézen haladó lovasé, tehát a szembejövőnek kell kitérnie. Ez a rend alól két eset kivétel:

o   - Amikor a balkézen haladó lovas a nagykörön lovagol. (Lásd: előző pont)

o   - Ha mindenki ugyanazon a kézen lovagol, és az oktató kézváltást rendel el, azok a lovasok, akik az új kézen elérték a járást, ott maradnak, a kézváltást még végre nem hajtott lovasok térnek ki a lovarda belseje felé.

·        Futószárazás a lovardai gyakorlópályán vagy a fedeles lovardában csak az összes ott lévő lovas beleegyezésével történhet.

·        A lovardai rend szerint, edzés közben nem illik futószárazni, és akkor sem, ha háromnál több lovas tartózkodik a pályán.

·        Az akadályokat és tartozékaikat vissza kell tenni használat után oda, ahol edzés előtt voltak így a lovardai rend fenntartható. Ha valamilyen okból ez nem megoldható, akkor a pálya közepére kell gyűjteni azokat.

Jelen pontokba szedett házirend és regisztrációs feltétel nem teljes körű. A rendezvény napjáig módosulhat.

Külön felhívjuk a figyelmet a fokozott elővigyázatosságra és minden esetben a biztonságra való elsődleges törekvésre, legyen szó mind a saját, mind a másik ló/lovas biztonságáról. A szervízutakon és a lószállások környékén csak a szervezők és a lovasok tartózkodhatnak. Idegenek számára ez egy kiemelten balesetveszélyes terület! A lovasbalesetek 99%-a emberi mulasztás, figyelmetlenség, sokszor elbizakodottság következménye!

Kérjük, minél előbb regisztráljanak, hogy a szálláshelyekről és étkeztetésről (lónak és lovasnak egyaránt) minél nagyobb biztonsággal gondoskodni tudjunk! Ha valami nem működik a regisztrációnál, akkor a Kapcsolat menüpontnál megadott elérhetőségeken szíveskedjenek jelentkezni. Nem győzzük szóban és írásban hangsúlyozni, hogy ha a rendezvényre igyekvő lovas nem regisztrál, nem tudjuk számára a térítésmentes szálláshelyet és a térítésmentes étkezést biztosítani!